kampaň pořádá
Asistence o.p.s.

Osobní asistence je služba, která poskytuje lidem s různým typem postižení a seniorům každodenní podporu: jedná se o jednoduché úkony v domácnosti, ale i doprovody do práce, do škol, či na volnočasové aktivity.

Díky této podpoře mohou lidé se znevýhodněním žít samostatný, kvalitní, a především svobodný život. Asistentkám a asistentům přináší tato práce nečekaná spojení, přátelství a osobní růst.

Rádi byste asistovali? Pak jste tady správně!

Jak osobní asistence konkrétně funguje se můžete dozvědět ve filmu „Můj život s asistencí“.
Zajímá-li vás více o osobní asistenci, můžete se mrknout také na záznam z besedy, ve které mluví Jitka Rudolfová - aktuálně hlavní postava kampaně asistujeme.cz

1. Kontakt

Vyberte si organizaci ve Vašem kraji, kontaktujte ji a vyptejte se na podmínky. Organizace se liší rozsahem poskytované asistence, cílovou skupinou, finančním ohodnocením, ale i nároky na Vás jako na asistující.

2. Zácvik

Míra zaučení se v jednotlivých organizacích liší, ale nebojte: dostatečnou podporu dostanete všude. Zácvik může být rozmanitý a obsahovat vše od tréninku přesunů po pohyb ve veřejném prostoru, vstávání, hygienu, oblékání, jídlo...

3. Práce

Domluvte si pravidelné či nepravidelné, několikahodinové či celodenní asistence a užijte si práci, která má smysl!

1. Kontakt

Vyberte si organizaci ve Vašem kraji, kontaktujte ji a vyptejte se na podmínky. Organizace se liší rozsahem poskytované asistence, cílovou skupinou, finančním ohodnocením, ale i nároky na Vás jako na asistující.

2. Zácvik

Míra zaučení se v jednotlivých organizacích liší, ale nebojte: dostatečnou podporu dostanete všude. Zácvik může být rozmanitý a obsahovat vše od tréninku přesunů po pohyb ve veřejném prostoru, vstávání, hygienu, oblékání, jídlo...

3. Práce

Domluvte si pravidelné či nepravidelné, několikahodinové či celodenní asistence a užijte si práci, která má smysl!

Kontaktujte Asistence o.p.s. v Praze nebo si sami vyberte, kde chcete asistovat:

V ro­ce 2017 jsme za­zna­me­na­li ně­ko­lik Pří­bě­hů asi­sten­ce: pří­běh vždy tvo­ří dvoj­port­rét a krát­ký vý­běr z textu, o kte­rý jsme dvo­ji­ci po­pro­si­li. Vznik­la tak pes­trá mo­zai­ka mo­ti­va­cí a myš­le­nek, po­ci­tů a zá­žit­ků. Del­ší ver­ze Pří­bě­hů asi­sten­ce si pře­čtě­te v na­šem ka­ta­logu, pl­né ver­ze pak v té­to ga­le­rii.

Z Příběhů asistence jsme vytvořili celou výstavu velkoformátových fotografií. Máte prostor a chuť je vystavit? Ozvěte se nám a domluvíme podrobnosti!
erik.cipera@asistence.org

Asistujeme.cz
Letní výzva!
Revizor
Zimní improvizace

Kampaň Asistujeme.cz pořádá pražská organizace Asistence. Cílem je rozšířit povědomí o osobní asistenci a propojit organizace z celé České republiky s potenciálními asistenty a asistentkami.


Partneři kampaně pro rok 2018 a 2019

Partneři kampaně pro rok 2017

Mediální partneři

Vznik spotů podpořili